Oferta

Świadczymy usługi wodno-kanalizacyjne

Nasza

Oferta

Świadczymy usługi wodno-kanalizacyjne. Poniżej znajduje się gama naszych usług:

Okresowe przeglądy oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Lokaliacja wycieków
wody na sieciach

Bezwykopowa punktowa
naprawa kanalizacji PAKEREM