SEKOR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c.

 

 530-033-230

 biuro@sekor.com.pl

 ul.Haliny Halskiej 14

 52-129 Wrocław

NIP 8992768612